ساعت:

6:35 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار ابلاغ کرد : دستور نصب تابلوهای شکیل و شب نما در تمامی معابر شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی امروز طی دستورالعملی با اشاره به تابلو های بلوارها و میادین شهر تاکید کرد : از آنجا که این تابلوها نه شایسته نام مقدس شهیدان هستند و نه شایسته مردم شریف شیروان در یک بازه زمانی مناسب تابلوهایی شکیل و شب نما جایگزین آنها شوند تا از این طریق علاوه بر حفظ شان و اعتبار شهیدان بزرگوار و مردم عزیز بر زیبایی شهر نیز افزوده گردد