ساعت:

5:54 ب.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: اتکا به اقتصاد مقاومتی، راهبردی مؤثر برای برون رفت از مشکلات مالی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با توجه به نام گذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، مدیریت شهری شیروان هم اقتصاد مقاومتی را به عنوان مهم ترین راهبرد خود برای برون رفت از مشکلات در حوزه مالی قرار داده است و اجرای کلیه آیتم های این نوع اقتصاد را در تحقق اهداف آن مدنظر دارد.

 

 


 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جلسه صبح روز پنج شنبه مورخ ششم خرداد 1395 با حضور معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری با اشاره به نام گذاری سال 95 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، اتکا به اقتصاد مقاومتی را راهبرد اصلی و مؤثر برای برون رفت از مشکلات مالی برشمرد و بر اجرای این نوع اقتصاد در شهرداری شیروان تأکید نمود.

 

 

وی کاهش هزینه های جاری، افزایش درآمدها، تلاش برای اجرای مدیریت مالی و اقتصادی با بهره گیری از روحیه اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح ها بر اساس زمان بندی پیش بینی شده را بدون بروز خللی در اجرای طرح ها، تصریح و خواستار شد.

 

 

شهردار شیروان با اشاره به لزوم چابک سازی اداری، ادامه داد: برای رفع نیازهای بیشتر باید در پی افزایش منابع باشیم و ضمناً فعالیت های بدون ارزش افزوده و زائد را حذف کرده، تا از این طریق نیز منابع به سمت وظایف و نیازهای مفیدتر سوق داده شود.