ساعت:

16:29

تاریخ:

6 آذر 1401

شهرداری شیروان

شهردار شیروان از آغاز ساخت گلخانه جدید 3 هزار مترمربعی شهرداری شیروان خبر داد

شهردار شیروان از آغاز ساخت گلخانه جدید 3 هزار مترمربعی شهرداری شیروان خبر داد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : شاهرخ شاهرخی شهردار شیروان، از آغاز ساخت گلخانه جدید و مکانیزه و استاندارد شهرداری این شهر به مساحت 3 هزار متر مربع در پارک شهید صیاد شیرازی((بوستان خانواده )) خبر داد .


وی افزود : با راه اندازی این گلخانه و سایر گلخانه های موجود شهرداری شیروان در آینده نزدیک در زمینه تولید، نگهداری گل و گیاه شهرداری شیروان به خودکفایی خواهد رسید.