ساعت:

06:52

تاریخ:

11 آذر 1401

شهرداری شیروان

شهردار شیروان از مناطق مختلف شیروان بازدید کرد

شهردار شیروان از مناطق مختلف شیروان بازدید کرد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : دکتر شاهرخی مدیریت شهرداری شیروان به همراه مهندس الهی معاون شهرسازی و زیربنایی شهرداری شیروان با هدف بررسی مشکلات مردمی از مناطق مختلف شهر بازدید کرد و به سوالات و مشکلات شهروندان پاسخ داد.