ساعت:

5:59 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان از کاشت بیش از ۶۵۰ هزار گل تاکنون در سطح شهر خبر داد

? بر اساس برنامه ریزی هایی که در ستاد استقبال از بهار صورت گرفته ، بیش از ۹۰۰ هزار گل در سطح میادین ، پارک ها و معابر سطح شهر کاشته می شود.

? به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی شهردار شیروان در حاشیه بازدید از گلخانه شهرداری، اظهار داشت ؛ با برنامه ریزی های صورت گرفته برای استقبال از بهار در سطح شهر بیش از ۹۰۰ هزار گل را در دستور کار خود قرار داده ایم.

?وی ادامه داد؛ تاکنون ۶۵۰ هزار گل از گونه های همیشه بهار ، میمونی ، بنفشه و مینا در سطح شهر کاشته شده است

? ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰