ساعت:

14:15

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

شهردار شیروان از کاشت بیش از ۶۵۰ هزار گل تاکنون در سطح شهر خبر داد

🔻 بر اساس برنامه ریزی هایی که در ستاد استقبال از بهار صورت گرفته ، بیش از ۹۰۰ هزار گل در سطح میادین ، پارک ها و معابر سطح شهر کاشته می شود.

💢 به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی شهردار شیروان در حاشیه بازدید از گلخانه شهرداری، اظهار داشت ؛ با برنامه ریزی های صورت گرفته برای استقبال از بهار در سطح شهر بیش از ۹۰۰ هزار گل را در دستور کار خود قرار داده ایم.

🔹وی ادامه داد؛ تاکنون ۶۵۰ هزار گل از گونه های همیشه بهار ، میمونی ، بنفشه و مینا در سطح شهر کاشته شده است

📆 ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰