ساعت:

6:49 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان : برگزاری ملاقات مردمی و گفتگوی رو در رو با شهروندان یکی از موثرترین جلسات شهرداری بشمار می رود.

شهردار شیروان : برگزاری ملاقات مردمی و گفتگوی رو در رو با شهروندان یکی از موثرترین جلسات شهرداری بشمار می رود.

دکتر شاهرخ شاهرخی شهردار شیروان همچون سه شنبه های هر هفته به همراه معاونان پذیرای مراجعین بودند.

در این ملاقات مردمی که بیش از 50 نفر از اقشار مختلف مردم بودند ،شهروندان مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.

مدیریت شهری شیروان پس از شنیدن مسائل و موارد مطروحه شهروندان ، با توجه به تنوع درخواست هایشان ، راهنمایی های لازم و مکفی را ارائه کردند.و موارد مورد نیاز برای به بررسی بیشتر را به معاونان و مدیران واحدهای مربوطه ارجاع دادند.

شهرار شیروان در این دیدار اظهار کرد: برگزاری ملاقات مردمی و گفتگوی رو در رو با شهروندان یکی از موثرترین جلسات شهرداری بشمار می رود و هر کجا مدیریت شهری مشارکت مردم را طلبید ، در کوتاهترین زمان ممکن مورد اجابت قرار گرفت است .

شاهرخی شهردار شیروان با استقبال از انتقادات و پیشنهادات شهروندان در مورد عملکرد شهرداری و انعکاس مشکلات و مسائل موجود در سطح شهر گفت : شهرداری همیشه به همکاری و راهنمایی و دلسوزی شهروندان برای ارائه خدمات بهینه در سطح شهر نیازمند است.