ساعت:

6:08 ب.ظ

تاریخ:

26 فروردین 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان به عضویت شورای فرهنگ عمومی درآمد

مهندس احمدی شهردار شیروان ، در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهر با دریافت حکمی به عنوان عضو رسمی این شورا منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مهندس احمدی در نشست شورای فرهنگ عمومی شیروان با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگی به عنوان مهمترین پیش نیاز برای توسعه عمرانی شیروان گفت : شهرداری با حمایت پارلمان شهری آماده است تا در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد

وی کتاب و کتابخوانی را امری اجتناب ناپذیر در توسعه فرهنگی تلقی کرد و افزود : باید با استفاده از صاحب نظران ، دلایل عدم گرایش به کتاب و کتابخوانی را پیدا کرد و آنگاه در پیوند با رفع این دلایل و نیز تشویق و ترغیب مردم به مطالعه اقدام کرد

وی همچنین از آمادگی شهرداری برای طرح جاگذاری کتاب در ناوگان حمل و نقل شهری و نیز اجرای طرح نذر کتاب در امام زاده نقی الهادی ( ع ) به عنوان قطب فرهنگی شیروان خبر داد

در پایان این نشست ، با ابلاغ حکمی به شهردار شیروان ، مهندس احمدی به عنوان عضو شورای فرهنگ عمومی شیروان منصوب شد