ساعت:

8:32 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان تاکید کرد : تمام فعالیت های مالی شهرداری ، باید در یک اتاق شیشه ای انجام شوند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امشب در نشستی با حضور مهندس احمدی ، عقیل آریانفرد عضو پارلمان شهری ، سرایدار معاون توسعه مدیریت و منابع مالی این شهرداری ، مشاوران مالی و دیگر دست اندرکاران شهرداری در حوزه مالی و اقتصادی با هدف ایجاد شفافیت مالی و کاهش هزینه های شهرداری شیروان ، شهردار طی سخنانی با تاکید بر ضرورت انجام تمام فعالیت های مالی و اقتصادی این دستگاه ، اعم از قرار دادها ، مزایده ها و مناقصه ها در یک اتاق شیشه ای گفت : شفافیت تام و تمام سرلوحه ما در همه حوزه ها و بویژه حوزه مالی و اقتصادی است و تمام این فعالیت ها نیز باید با هدف کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها باشد