ساعت:

16:05

تاریخ:

6 آذر 1401

شهرداری شیروان

شهردار شیروان تقدیر شد

شهردار شیروان تجلیل شد

به گزارش رسانه روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در آئینی که از سوی گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی در محل اتاق شهرداری این شهر برگزار شد ، بخاطر حمایت از پروژه های محرومیت زدایی سطح شهر با اهدای مبارک رهبری و سردار سلیمانی از دکتر شاهرخی شهردار شیروان تجلیل و قدردانی شد .