ساعت:

10:07 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان تقدیر شد

شهردار شیروان تجلیل شد

به گزارش رسانه روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در آئینی که از سوی گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی در محل اتاق شهرداری این شهر برگزار شد ، بخاطر حمایت از پروژه های محرومیت زدایی سطح شهر با اهدای مبارک رهبری و سردار سلیمانی از دکتر شاهرخی شهردار شیروان تجلیل و قدردانی شد .