ساعت:

2:29 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان : توانمند سازی فرهنگی جامعه با اشاعه کتابخوانی میسر خواهد بود.

شهردار شیروان : توانمند سازی فرهنگی جامعه با اشاعه کتابخوانی میسر خواهد بود.

شهردار شیروان با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جامعه گفت : شهرداری این شهر با اتخاذ تدابیر لازم در صدد توسعه فرهنگ مطالعه کتابخوانی در میان پرسنل و اقشار مختلف تلاش می کند.

شاهرخ شاهرخی در جمع مدیران و پرسنل شهرداری این شهر ، از کارکنان خواست تا با جدیت ، نسبت به مطالعه کتاب و کتابخوانی گام های استواری را در این رابطه بردارند.

مدیریت شهرداری شیروان با اشاره به اینکه در قرآن به مطالعه ، تفکر و تعقل توصیه شده است ، گفت : اشاعه فرهنگ کتابخوانی بین شهروندان موجب توانمند سازی جامعه در برابر تهدیدهای فرهنگی و آسیب های اجتماعی می شود.

شاهرخی بیان داشت : ابزارهای پیشرفته ای که امروز بوجود آمده ، تا حدودی می تواند جایگزینی برای کتاب و کتابخوانی باشداما نباید به هیچ عنوان از کتاب فاصله بگیریم