ساعت:

6:42 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان : خدمات پلیس راه شیروان هیچ گاه فراموش نخواهد شد

شهردار شیروان : خدمات پلیس راه شیروان هیچ گاه فراموش نخواهد شد


به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، مدیریت شهری شیروان به اتفاق کارشناسان ترافیک با حضور در محل پلیس راه شیروان از خدمات آنان قدردانی کردند.

در این دیدار دکتر شاهرخی شهردار شیروان افزود : همکاری و تعامل بین مردم با پلیس و بالعکس نقش بسزایی دارد