ساعت:

5:39 ق.ظ

تاریخ:

21 خرداد 1402

شهرداری شیروان

شهردار شیروان خطاب به انبوه سازان : در سایه تعامل با شهرداری می توانید در توسعه شهر مشارکتی ارزشمند داشته باشید

مهندس احمدی شهردار شیروان در نشست با جمعی از انبوه سازان بر ضرورت تعامل و تفاهم سالم و سازنده بین آنها و شهرداری تاکید کرد و گفت : در چنین شرایطی است که می توانید در توسعه شهر نقش ارزشمندی ایفا کنید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امشب دوشنبه مهندس احمدی در نشست با جمعی از انبوه سازان طی سخنانی از نقش آنها در عمران و آبادانی شیروان سخن گفت و تصریح کرد : انبوه سازان با تکیه بر اصول تبیین شده شهرسازی است که می توانند ضمن مشارکت در توسعه شهر در ایجاد یک شهر سالم هم به شایستگی تاثیر گذار باشند.

وی با اشاره به این مطلب که مدیریت شهری در کنار توسعه و ایجاد شهر سالم به ایمنی و آسایش شهروندان می اندیشد ، لزوم پرداختن انبوه سازان به ایمن سازی سازه ها را مورد توجه‌قرار داد و خاطر نشان کرد : ایمنی سازه ها در گرو عنایت انبوه سازان به ضوابطی است که شهرداری مشخص کرده و اجرای آنها را یک اصل قطعی و حتمی میداند بنابراین انتظار داریم در این خصوص بیش از همیشه جدیت بخرج داده شود

شایان گفتن است در این نشست که معاون برنامه ریزی و شهرسازی شهرداری هم حضور داشت تنی چند از انبوه سازان با تایید نظرات شهردار آمادگی خود را برای ایجاد تعاملی سازنده تر با شهرداری مورد اشاره قرار داده و همچنین با طرح مسائل و مشکلات انبوه سازان خواستار رسیدگی شهردار به این معضلات شدند.

مهندس احمدی نیز در سخنان پایانی خود یکی از اهداف این نشست را بررسی همین مشکلات عنوان کرد و اطمینان داد به دقت تمام موارد مطرح شده را بررسی خواهد کرد