ساعت:

4:21 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان طی نشستی تاکید کرد : مدیریت کارآمد و پویا از مهمترین عوامل توسعه شهر است

مهندس احمدی شهردار شیروان امشب طی نشستی با معاونت توسعه مدیریت ، منابع انسانی و مدیریت پسماند شهرداری بر ضرورت ایجاد تحولی عمیق و بنیادین در مدیریت همه حوزه های شهرداری تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در این نشست که آقایان اسکندریان و آریانفرد دو عضو شورای اسلامی شهر نیز حضور داشتند ، مهندس احمدی در سخنانی ضمن مهم شمردن منابع نیروی انسانی گفت : برغم تحول شگفت انگیزی که در عرصه علم و تکنولوژی بوجود آمده است اما همچنان نیروی انسانی اهمیت و کارکرد خود را حفظ کرده و به همین دلیل باید از این منابع به بهترین و شایسته ترین شکل ممکن در توسعه پایدار شهر بهره گیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بهداشت و پاکیزگی شهر را اصلی مهم و خدشه ناپذیر توصیف کرد و با مورد توجه قرار دادن ضرورت فرهنگ سازی در این خصوص گفت : از مدیریت واحد پسماند می خواهم با یاری گرفتن از فرهنگ و هنر به ترویج و تبلیغ فرهنگ زندگی در سایه بهداشت و پاکیزگی و نقش و سهم شهروندان در این پیوند بپردازد.

این گزارش حاکی است با توجه به حضور پیمانکارانی که جمع آوری و حمل پسماندها را بر عهده دارند، در این نشست مهندس احمدی از آنها خواست جدیت و تلاش بیشتری در خصوص بهداشت و پاکیزگی شهر نشان داده و همچنین برای اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا طرحی آماده کنند تا در صورت تایید آن را در سطح شهر و یا محدوده ای از شهر به صورت پایلوت اجرایی کنند.

شایان گفتن است که دو عضو شورای اسلامی شهر شیروان نیز در این نشست پیرامون موضوعات مطرح شده سخنانی ایراد کردند