ساعت:

6:04 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان : مناسب سازی معابر در اولویت برنامه های شهرداری شیروان است

 

شهردار شیروان : مناسب سازی معابر در اولویت برنامه های شهرداری شیروان است

 

 


 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

شاهرخ شاهرخی شهردار شیروان در نشست مشترک معاونت خدمات شهری شهرداری و مشاور افتخاری خود در امور مناسب سازی با محوریت مناسب سازی شهر گفت : مناسب سازی معابر ، خیابان ها پارک ها برای استفاده قشر های مختلف جامعه در اولویت برنامه های این شهرداری است و از همین رو در تمام معابر جدید در دست اجرایی شهر استاندارد های لازم برای مناسب سازی با دقت دنبال می شود .

 


 

 

مدیریت شهری شیروان ادامه داد : همکنون در هر پروژه اجرایی و کار عمرانی که در سطح شهر انجام میگیرد موضوع مناسب سازی در اولویت طراحی ها و برنامه ها قرار دارد و لحاظ می شود .

 

وی اظهار کرد : شهر باید محیطی برای تردد استفاده همه شهروندان با هر میزان توان مند باشد .