ساعت:

6:05 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: نیاز اساسی جامعه شهری، گسترش فرهنگ شهروندی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: متولی اصلی اداره شهرها، شهرداری‌ها هستند و پایدار‌سازی‌ درآمد شهرداری‌ها با سهم از منابع عمومی، استقبال از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی برای اداره شهرها و تقویت جایگاه مدیریت شهری می تواند محقق شود. جامعه شهری، نیازمند گسترش فرهنگ شهروندی است.

 


 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” با تصریح لزوم حرکت در مسیر پایدارسازی درآمد شهرداری، نیاز اساسی جامعه شهری را گسترش فرهنگ شهروندی برشمرد و بیان داشت: شرط تحقق و تبدیل شهرداری از سازمانی خدماتی به نهاد اجتماعی، گسترش آموزش‌های شهروندی و رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه جهت جلب مشارکت عمومی شهروندان است و این امر نیاز به باز تعریف فرهنگ عمومی دارد.

 

 

شهردار شیروان ادامه داد: امروزه باید به‌ عنوان نهاد اجتماعی در جهت رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی با همکاری و همفکری حوزه و دانشگاه و نخبگان و صاحبان نظر؛ کارهای اساسی انجام دهیم.

 

 

بورنگ افزود: هویت دینی شهر برای ما که در دارالمصلین زندگی می‌کنیم، بسیار مهم است و باید یک دغدغه دائم باشد. در این زمینه سعی کرده‌ایم که در مراسم و آیین‌های دینی مشارکت کامل باشد و به لحاظ منظر شهری، معماری اسلامی غالب و حاکم گردد.