ساعت:

18:16

تاریخ:

9 بهمن 1401

شهرداری شیروان

شهردار شیروان و عضو شورای اسلامی شهر از تمرینات تنها نماینده فوتسال شیروان در لیگ دسته دوم کشور حضور یافتند

شهردار شیروان و عضو شورای اسلامی شهر از تمرینات تنها نماینده فوتسال شیروان در لیگ دسته دوم کشور حضور یافتند

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،شهردار و عضو شورای اسلامی شهر ، شب گذشته از تمرین تیم فوتسال آرات بازدید کردند و ضمن تبریک سال نو برای این تیم آرزوی موفقیت کردند.