ساعت:

6:02 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شیروانی ها ایمن تر شدند

در حالی که مرکز استان همچنان از بالابر آتش نشانی محروم است، شهرداری شیروان با  استفاده از یک و نیم میلیارد تومان عوارض شهری،  از نردبان آتش نشانی برخوردار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان شمالی در حالی که مرکز استان همچنان از بالابر آتش نشانی محروم است، شهرداری شیروان با  استفاده از یک و نیم میلیارد تومان عوارض شهری،  از نردبان آتش نشانی برخوردار شد.

عین الله احمدی شهردار شیروان گفت: شمار ساختمان های شش و هفت طبقه در این شهرستان ، فلسفه تامین این نردبان آتش نشانی را بر همگان روشن می کند.

#صداو سیما