ساعت:

7:36 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

شیروان را نگین سبز خراسان کنیم

فضای سبز هر شهری می تواند سهم موثری در سلامت و نشاط روحی شهروندان و صدالبته گردشگران داشته باشد .

ضمن آنکه زیبایی شهر و لطافت هوا را دو چندان می سازد پس بی دلیل نیست که واحد فضای سبز شهرداری شیروان از هر فرصتی برای گسترش و بازآفرینی این فضا بهره می گیرد این واحد در تازه ترین اقدام ضمن نظافت و جمع آوری برگهای خزانه در بوستان شهید صیاد شیرازی در باغچه های خیابان استقلال شمشاد کاشت و در بوستان کوثر گلهای همیشه بهار و سرانجام در بلوار امام رضا ( ع ) هم زیباسازی حاشیه فضای سبز را در دستور کار قرار داد
و اما بعد
بیاییم دست در دست هم شیروان را نگین سبز خراسان شمالی کنیم