ساعت:

10:15 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

شیروان و پاکیزگی و فرهنگ عمومی

مدیریت پسماند شهرداری شیروان که به صورت شبانه روزی برای حفظ بهداشت و پاکیزگی خانه دوم ما کار و تلاش می کند ، روز گذشته هم این تلاش ها را در چهار گوشه شهر ادامه داد.

بخشی از این فعالیت ها عبارتند از تسطیح و‌ جمع آوری نخاله ها در سی متری هدایت و چند محدوده دیگر ، نظافت گروهی در زمین های خالی شهید بهشتی ، بلوار پیروزی ، تقوا و باز چند محدوده دیگر ، شستشوی جداول بلوار سعدی مقابل دانشگاه پیام نور تا میدان کوهنورد و لایروبی چند کانال همچون کانال فریدون جوان

شهر پاک و بهداشتی نشانه فرهنگ متعالی مردم آن شهر است