ساعت:

9:12 ب.ظ

تاریخ:

1 مهر 1402

شهرداری شیروان

طرح توسعه فضای سبز و گل کاری در پارک بانوان شیروان

طرح توسعه فضای سبز و گل کاری در پارک بانوان شیروان

از سوی واحد فضای سبز شهرداری شیروان در راستای نشاط و شادابی و حفظ محیط زیست پارک ها برای بانوان این شهر ، طرح توسعه فضای سبز و گل کاری در فصل پاییز در پارک بانوان انجام گرفت.

که در این راستا فعالیت هایی نظیر خاکبرداری ، هرس درختان کهنسال ، چمن برداری و کاشت بیش از هزار شاخه گل در رنگ های مختلف انجام گرفت.