ساعت:

10:18 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

طرح پیاده روی نشاط در یکی از خیابان های شیروان اجرا می شود.

طرح پیاده روی نشاط در یکی از خیابان های شیروان آغاز می شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیروان از اجرای طرح پیاده رو نشاط در یکی از خیابان های اصلی شیروان خبر داد.

  دکتر علی عاقل افزود : عملیات اجرایی احداث زیر ساخت های این طرح شامل ایجاد زیباسازی مسیر، فضای سبز ، نصب پایه چراغ های زیبا و صندلی جهت استراحت عابرین در پیاده رو ضلع شرقی خیابان کاشانی آغاز شده است.

وی افزود : در صورت بهره برداری از این طرح ، برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی و مذهبی یک روز در هفته و در ساعتی خاص در این مسیر با هدف ایجاد شور و نشاط بین شهروندان برگزار خواهد شد.