ساعت:

20:18

تاریخ:

30 مهر 1400

شهرداری شیروان

ظهر امروز صورت گرفت : بازدید شهردار شیروان از فعالیت های فضای سبز شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز پس از ملاقات مردمی شهردار شیروان به همراه نایب رییس شورای اسلامی شهر از فعالیت های فضای سبز در سطح شهر بازدید کرد و با پرسنل زحمتکش این واحد به گفتگو پرداخت