ساعت:

04:09

تاریخ:

8 مهر 1401

شهرداری شیروان

ظهر امروز صورت گرفت : بازدید شهردار شیروان از فعالیت های فضای سبز شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، ظهر امروز پس از ملاقات مردمی شهردار شیروان به همراه نایب رییس شورای اسلامی شهر از فعالیت های فضای سبز در سطح شهر بازدید کرد و با پرسنل زحمتکش این واحد به گفتگو پرداخت