ساعت:

9:09 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

عباس کاظمی؛ توسعه ي تدريجي پروژه هاي شهري با مهندسی ارزش

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ بازنگري و تكميل مطالعات در حين عمليات اجرايي پروژه هاي شهري عاملي است كه علاوه بر بهينه سازي و به هنگام كردن فنون ساخت و اجرا باعث تخصيص بهينه منابع در شرايط مختلف خواهد شد.


عباس کاظمی” عضو شورای اسلامی شهر شیروان”، ضمن تصریح اینکه؛ توسعه، جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تفکر مردم و… می باشد، بیان داشت: بنا به یکی از تعاریف مدیریت شهری« مدیریت‌ شهری‌ عبارت‌ است‌ از اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاء مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی‌ بادرنظر داشتن، و تبعیت‌ از اهداف‌ سیاستهای‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور » و نیز مدنظر قراردادن تعریف تخصصی آن، به این مطلب می رسیم که ‌سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به ‌لحاظ‌ وظایف‌ عملی‌ خود، موظف‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و عمران‌ شهری‌ و اجرای‌ برنامه‌ها، طرح ها و پروژه‌های‌ مربوطه‌ است، انجام‌ این‌ وظایف‌ تعیین‌کننده‌ نوعی‌ هویت‌ برنامه‌ریزی‌ اجرایی‌ برای‌ آن‌ است. در واقع‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصادی، اجتماعی‌ اقدام‌ به‌ تهیه‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ شهری‌ برای‌ شهر می‌کند و سپس‌ آن‌ برنامه‌ را در چارچوب‌ نظام‌ خاصی، به‌ پروژه‌های‌ عملیاتی‌ تبدیل‌ کرده‌ و به‌ مرحله‌ اجرا می‌رساند.

 

این کارشناس ارشد مدیریت اجرایی افزود: با بهره گيري از تكنيك مهندسي ارزش مي تواند انعطاف پذيري سيستم و دامنه موفقيت مديران شهري را درجهت مقابله با مشكلات پيش بيني نشده، افزايش داد، چرا که این نوع مهندسي، مي تواند پيمانكار را در شناخت ارزشهاي مورد انتظار كارفرما مديران شهري هدایت نماید و به تبع آن، پيمانكار با دستیابی به يك عملكرد صحيح و هوشمندانه در حين انجام پروژه تلاش خواهد نمود تا از هزينه هاي زائد هزينه هايي كه بركيفيت انجام پروژه نمي افزايد جلوگیری و حتی خودداری نماید.

عضو شورای اسلامی شهر شیروان ادامه داد: ‌علاوه‌ بر معیارهای‌ عمومی‌ مدیریت‌ خوب‌ در مدیریت شهری شیروان از قبیل‌ کارآیی، شفافیت، امکان ارزیابی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌ صورت‌ نظری و اهتمام ویژه در اجرای به هنگام طرح و پروژه های خدماتی، عمرانی و فرهنگی در شهر شیروان‌ که از قابلیت های امروز شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان بوده و می باشد، دیدگاه ها، تصمیمات و اقدامات ارزنده ای دیگری را نیز می توان نام برد، منجمله؛ الف) کارآیی‌ در استفاده‌ از منابع‌ مالی‌ انسانی‌ و کالبدی‌ از طریق‌ شیوه‌های‌ مناسب‌ بودجه‌گذاری، ارزیابی‌ پروژه‌ مدیریت‌ اجرایی‌ طرحها. ب) قابلیت‌ ادامه‌ حیات‌ مالی‌ بر مبنای‌ بهره‌برداری‌ کامل‌ از بنیان‌ درآمدی‌ منابع‌ محلی‌ و مدیریت‌ مالی‌ و منطقی. ج) حساسیت‌ به موقع و موردلزوم شورای اسلامی شهر شیروان و شهردار شیروان نسبت‌ به‌ نیازهای‌ ناشی‌ از رشد روزافزون‌ شهری‌ و برخورداری‌ از توانایی‌ لازم‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ شهری‌ و تأمین‌ خدمات‌ آن، قبل‌ و یا حداقل‌ همگام‌ با ایجاد تقاضا. د)  بهادادن‌ ویژه به‌ نظرات‌ عمومی‌ برای‌ بهبود وضعیت شهر در تمامی زمینه و استقبال همیشگی از دیدگاه های صاحبان نظر، نخبگان، متبحرین و متخصصین در امور شهری. ه) توجه‌ به‌ حفاظت‌ محیطی‌ از طریق‌ فراهم‌ ساختن‌ خدمات‌ عمومی‌.

عباس کاظمی در پایان به ضرورت برقراری ارتباط و تعامل دو جانبه مدیریت شهری با مراکز علمی و دانشگاهی، که نقش به‌سزایی در رشد و توسعه شهر دارد، اشاره نمود و اظهار داشت: دانشگاه‌ ها نماد علمی هر شهری است و نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت شهر می تواند داشته باشند و توسعه شهری با به‌کارگیری توان علمی دانشگاه ها بهتر تحقق می‌یابد و شورای اسلامی شهر شیروان؛ همانگونه که قبلاً هم اعلام شده، آمادگی دارد که از نظرات علمی و تخصصی اساتید و جامعه دانشگاهی و فارغ التحصیلان مراکز عالی، با حضور در جلسات به تناسب تخصص و موضوعات کمیسیون ها استفاده کند، چرا که دستیابی به آیتم های ارائه خدمات بهتر به شهر، رضایت شهروندان را در پی دارد، که همانا رسالت اصلی و مطمح نظر مدیریت شهری شیروان می باشد.