ساعت:

4:16 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

عبدالرضا نورانی مقدم: مدیران، همگام با نیروهای صف و ستاد در خدمتگزاری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ مدیران عالی و میانی از مجموعه شورای اسلامی شهر شیروان و شهرداری شیروان همگام با نیروهای صف و ستادی شهرداری در اقدامات خدماتی و … همگام بوده و روز و شب برای خدمتگزاری نمی شناسند.

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان” گفت: اعضای شورای اسلامی شهر شیروان، جعفر بورنگ”شهردار شیروان”، معاونین شهرداری شیروان و مدیران اداری و دفتری شهرداری شیروان دوشادوش نیروهای کارگری شهرداری در خدمتگزاری و اقدامات خدماتی طی شبانه روز حاضرند و این همدلی و همراهی را محور رشد و توسعه می دانند.

 

دوربین روایت می کند: