ساعت:

9:12 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

عضو شورای اسلامی شهر شیروان ، از اجرای طرح سیستم آبیاری بارانی در میدان امام خمینی (ره) خبر داد