ساعت:

9:37 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

عضو شورای اسلامی شهر شیروان ، از اجرای طرح سیستم آبیاری بارانی در میدان امام خمینی (ره) خبر داد (3)