ساعت:

6:58 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

عضو شورای اسلامی شهر شیروان خبر داد علت شلوغی اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)شیروان با پیگیری انجام شده تا حدودی مرتفع گردید.

عضو شورای اسلامی شهر شیروان خبر داد علت شلوغی اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره)شیروان با پیگیری انجام شده تا حدودی مرتفع گردید.

 


به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

نجف علی روشن عضو شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به خبرنگار ما گفت با رایزنی های انجام شده با مسئولین شبکه بهداشت و درمان شیروان در خصوص شلوغی اورژانس بیمارستان امام خمینی  (ره)شیروان و ارائه خدمات بهتر به شهروندان شیروانی این مشکل  تا حدی مرتفع گردید.