ساعت:

7:54 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

عضو شورای اسلامی شهر شیروان: هیات های مذهبی در احیای ارزشهای دینی در جامعه نقشی تاثیرگذاری دارند.

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شیروان:

 

احمد عاقل عضو شورای اسلامی شهر شیروان یک شنبه شب در آئین برگزاری انتخابات اعضای جدید هیات مذهبی مسجد انصارالمهدی سه یک آب شیروان گفت: در آغاز با توجه به ضرورت انکار ناپذیر وجود پر مهر و محبت اهل بیت در سرتاسر زندگی مردم ایران بیان داشت با عنایت خداوند منان و اهل بیت مردم ما ارتباط بسیار عمیقی با مفاهیم دینی برقرار کرده اند و در این زمینه همیشه شاهد عظمت و شکوه ابراز عشق و ارادت مردم در قالب برگزاری مراسمات و هر نوع کوششی بوده ایم. وی ادامه داد هیات مذهبی صرفا مجموعه ای در راس امور به معنای ابزار قدرت نیست بلکه شورایی برای همفکری با همه هیات های مذهبی و مردم در متن جامعه برای زنده نگه داشتن فرهنگ غنی اسلام و دوری از هر نوع انحراف است . که در احیای ارزشهای دینی در جامعه نقش تاثیر گذاری دارند.

عاقل برلزوم برنامه ریزی دقیق و متناسب با اهداف متعالی اسلام برای تحقق این امر مهم تاکید کرد و از اعضای هیات های مذهبی به عنوان کبوتران امام حسین و خادمین اهل بیت نام برد.