ساعت:

9:27 ق.ظ

تاریخ:

4 مهر 1402

شهرداری شیروان

عکس روز

شهرداری شیروان از امکانات متنوعی برخوردار است که تاسیسات تولید مصالح شسته مانند گراویه و ماکادوم از شن و ماسه و استفاده در پروژه های عمرانی از جمله آنها می باشد این عکس را کار کردیم تا در جریان بخشی از تلاش همکاران ما در اداره فنی و امور زیربنایی باشید ، تلاش هایی که هرگز دیده نمی شوند