ساعت:

3:01 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

عیادت از کارگر شهرداری شیروان که دچار عارضه سکته شده بود

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، عصر دیروز مهندس احمدی شهردار و محمد محمد زاده قانعی رییس پارلمان شهری و دیگر اعضای این پارلمان از محمد منفردی کارگر شهرداری شیروان که چندی پیش در اثر سکته راهی بیمارستان شدند ، عیادت کردند.

در این دیدار که در منزل کارگر یاد شده انجام شد ، عیادت کنندگان با تقدیر از خدمات این کارگر خدوم ، برای وی آرزوی سلامت و تندرستی کردند.