ساعت:

4:36 ب.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

فرخنده عید مبعث گرامی باد.

امین وحی در غار حرا گفت

خدا نجوا کنان با مصطفی گفت

که اقرا باسمه ربک یا محمد

محمد نیز خواند وباصفا گفت

تمام عرشیان مست وجودش

چه لبیکی رسولش با خدا گفت

وجودش رحمت العالمین است

حدیث این سخن با آشنا گفت

مبارک باد بوفضل عید مبعث

خدا اورا جمیع الانبیاء گفت .