ساعت:

11:44 ق.ظ

تاریخ:

7 خرداد 1402

شهرداری شیروان

فرماندار شیروان : شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در مقابله با کروناعملکرد مطلوبی داشته اند

فرماندار شیروان : شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در مقابله با کروناعملکرد مطلوبی داشته اند

به گزارش واحد رسانه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : روز گذشتهامین رضا مرآتی فرماندار شیروان در نشست شورای اداری شیروان با حساس خواندن بیماری کرونا و توصیه به شهروندان در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به نارنجی بودن وضعیت شهرستان شیروان گفت : عملکرد و فعالیت شورای اسلامی شهر شیروان در مقابله با بیماری کرونا مطلوب بوده است .