ساعت:

4:56 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

قدر دانی فرماندارشیروان از شهردار شیروان.

قدر دانی فرماندارشیروان از شهردار شیروان


 

امین رضا مراتی فرماندار شیروان در نشست شورای اداری شیروان از دکتر شاهرخ شاهرخی شهردار شیروان به جهت خدمات ارزنده وی و همکار ی ایشان در تبلیغات گسترده سفر ریاست جمهور به شیروان قدردانی و لوح سپاس را به ایشان اهدا کرد.