ساعت:

8:04 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

قربانیان: کمیته انضباط کار شهرداری شیروان تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: به منظور بوجود آوردن محيطي سالم در جهت افزايش سطح خدمت وبهبود بخشيدن به روابط کاری و رعايت حقوق انساني در محيط كار و بر حذر داشتن کارکنان از بي نظمي و كم كاري و بطالت در محيط كار و ترويج اخلاق اسلامي، کمیته انضباط کار شهرداری شیروان به تخلفات اداری کارکنان شهرداری که مشمول قانون کار ج.ا.ا می باشند، رسیدگی می کند.

 

 

 

کبری قربانیان”کارشناس حقوقی شهرداری شیروان و دبیر کمیته انضباط کار شهرداری شیروان” گفت: به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارگران مشمول قانون کار ج.ا.ا در تمامی واحدها و سطوح و مشاغل و پست های سازمانی کمیته ای تحت عنوان”کمیته انضباط کار”مرکب از اعضای(دو نفر نماینده کارفرما، دو نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده سرپرستان) تشکیل شده است.

 

 

دبیر کمیته انضباط کار شهرداری شیروان ادامه داد: کمیته انضباط کار براساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان، روسا، مدیران و سایر مقامات بالاتر به دبیرخانه کمیته شروع به رسیدگی می نماید. همچنین در موارد اضطراری، طبق درخواست مدیریت، کمیته بلافاصله تشکیل جلسه می دهد و تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود، تا اخذ تصمیم از سوی کمیته انضباطی گردد.

 

 

وی افزود: کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متخلف، پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله: میزان زیان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداری، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید. در صورتی که کمیته انضباط کار براساس مدارک موجود، ارتکاب تخلف از سوی متخلف را احراز نکند، او را تبرئه می نماید.

 

 

قربانیان از رسیدگی به پنج/5 پرونده تخلف اداری کارگری در جلسه نوزدهم آذر 1393 خبر داد.