ساعت:

9:58 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

مادر سلامت می کنم…

امروز « سه شنبه دوست داشتنی » از همیشه دوست داشتنی تر شد ، وقتی قامت سرو آسای مادر شهید سید مهدی سیدی بر محل ملاقات مردمی شهردار و شهروندان سایه انداخت و زیباتر و با شکوه تر شد ، وقتی شهردار دریافت که ایشان مادر شهید هستند ، پس بی درنگ از جا برخاست به نزد آن سرو قامت دلاور پرور رفت و خاضعانه عرض ادب و احترام کرد و آنگاه که در جریان مطالبات این بانوی معزز و مظهر شرف قرار گرفت ، مهندس الهی معاون خود را ماموریت داد ، تا همان دم و همان لحظه پیگیر درخواست مادر شهید شود و معاون مربوطه نیز بی درنگ برای انجام این ماموریت که سر و سامان دادن به کوچه محل اقامت خانواده معظم این شهید بود عازم آن محل شد