ساعت:

6:51 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

ماموران حمل و نقل شهری به صف شدند

به دنبال برخی گله ها و نقدها از ساعت حرکت و میزان توقف واحدهای شهر توسط شهروندان ، بازرسان سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان از امروز به صف شدند تا بر ساعت کاری و اوقات مسافربری و حرکت این واحدها در مسیرهای خود بشدت کنترل شوند

بنابراین از همشهریان گرانقدر درخواست می کنیم ، چنانچه باز هم در این جابجایی ها شاهد خللی بودند، حتما با تلفن ۱۳۷ تماس گرفته و اطلاع رسانی کنند تا با تخلفات احتمالی برخورد شود

هدف ما آسایش شما است