ساعت:

6:35 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

ماموریت های پرسنل آتش نشاانی از ظرافت خاصی برخوردار است

معاون خدمات شهری شهرداری شیروان : ماموریت های پرسنل آتش نشاانی از ظرافت خاصی برخوردار است 

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : مهندس رضوانی معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان در نشست هم اندیشی مسئولین آتش نشانی شیروان ، با محوریت بررسی فعالیت ها و بودجه سال 1400 آتش نشانی شیروان با قدر دانی از مسئولین و پرسنل این اداره افزود:

ماموریت های شما عزیزان از ظرافت خاصی برخوردار است و باید برای ارائه خدمات بهتر به مردم ، از هیچ  تلاش و کوششی فرو گذار نباشید .

در این نشست مهندس حیدری رئیس آتش نشانی شیروان ، گزارشی از فعالیت های انجام شده را به استحضار معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان ارائه داد.