ساعت:

20:26

تاریخ:

9 بهمن 1401

شهرداری شیروان

مانور با شکوه آتش نشانان

بمناسبت هفته پدافند غیر عامل ، امروز مانور زلزله از سوی سازمان آتش نشانی شهرداری شیروان و با مشارکت اموزش وپرورش شیروان و همچنین اموزش تست احیا قلب توسط پرسنل زحمتکش اورژانس شبکه بهداشت برگزار گردید.

این مانور در حضور نایب رییس شورای اسلامی شهر آقای جواد اسماعیل زاده ، اقای میرزازاده مسئول امور ورزشی ( به نمایندگی از مهندس احمدی شهردار شیروان) ، جمعی از کارکنان آموزش و پرورش ، شبکه بهداشت و دانش آموزان برگزار شد.