ساعت:

7:19 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

مدیران شهرداری شیروان آموزش های مرتبط را فرا گرفتند

مدیران شهرداری شیروان آموزش های مرتبط را فرا گرفتند

به گزارش رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ،به گفته مهندس ربیعی معاونت توسعه ، مدیریت و منابع انسانی شهرداری شیروان ، تعداد 151 نفر از مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری شیروان در واحدهای مختلف دوره های آموزشی حمل و نقل درون شهری ، ذخیره و بازیابی و مدیریت بانک های اطلاعاتی ، مدیریت بحران در فضای سبز ، ایمنی و بهداشت محیط کار و جلوگیری از حوادث ، اموال منقول و غیر منقول ، طرح های توسعه شهری ، انواع عوارض و نحوه محاسبه آن ها ، نقشه خوانی و نقشه های ساختمانی را زیر نظر مراکز آموزشی سازمان شهرداری و همیاری ها و استانداری خراسان شمالی را طی کردند.