ساعت:

4:11 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

مدیران شهرداری شیروان آموزش های پدافند غیر عامل را فرا گرفتند.

مدیران  شهرداری شیروان آموزش های پدافند غیر عامل را فرا گرفتند.

 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

 برخی از کارکنان و مدیران واحد های مختلف شهرداری شیروان پدافند  غیر عامل را به صورت تئوری در محل این شهرداری آموختند.

موسوی عضو شورای اسلامی شهر بجنورد  که مدرسی این دوره آموزشی را بر عهده داشت با تاکید  بر ضرورت آگاهی  بخشی به  کار کنان و حوزه کار خود  در زمینه پدافند دفاع غیر عامل بیان داشت  پدافند غیر عامل  از موثر ترین و بهترین  روش های دفاع در مقابل تهدیدات دشمن است.

 رئیس کمیسیون عمران  و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد : پدافند غیر عامل شامل : مجموعه اقدامات غیر مسلحانه  ای است که موجب افزایش باز دارندگی ، کاهش آسیب پذیری ، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می شود.

 

وی افزود  : فرهنگ سازی ، آموزش ، ایجاد تحرک ،  انگیزه و و مصون سازی در کل پیکره جامعه شهری به عنوان مهم ترین  کارکرد در پدافند غیر عامل  درحوزه شهرداری هاست.

موسوی تصریح  کرد : آموزش های مجازی ، کمترین  هزینه و بیش ترین اثرگذاری را برای جامعه هدف  را در بر دارد و فرهنگ سازی  و آموزش عمومی در به کارگیری اصول و ضوابط این امر میتواند  باعث  کاهش آسیب پذیری در این زمینه شود.