ساعت:

9:59 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

مدیران و کارکنان شهرداری شیروان 140 ساعت دوره های آموزشی را گذرانده اند

مدیران و کارکنان شهرداری شیروان 140 ساعت دوره های آموزشی را گذرانده اند

معاون توسعه ، مدیریت و منابع انسانی شهرداری شیروان از برگزاری دوره های آموزشی خبر داد.

 

مهندس ربیعی در گفتگو با خبرنگار ما افزود : به منظور ارتقای سطح علمی مدیران و کارکنان شهرداری شیروان افزون بر 60 نفر از کارکنان و مدیران مجموعه شهرداری شیروان طی سه ماه امسال در مراکز آموزشی استانداری و دانشگاه علمی کاربردی سازمان همیاری های شهرداری های استان خراسان شمالی ، دوره های آموزشی کوتاه مدت را در موضوعات نظام حقوقی، نحوه تملک دارایی ، ماده 101 ، کمیسیون های 5 و 100 ، مدیریت طرح های عمرانی ، تخلفات ساختمانی ، قراردادها و پیمان ها ، نت ورک به مدت افزون بر 140 ساعت سپری کردند.