ساعت:

9:48 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

مدیریت جهادی ، کار مستمر و شکوه سازندگی

اداره فنی و امور زیربنایی شهرداری شیروان ، در سایه مدیریت جهادی حاکم بر شهرداری و حمایت گسترده و بی دریغ پارلمان شهری گام های خود را برای تحقق توسعه ‌، بلندتر از همیشه برداشته و هم زمان چند پروژه را در دست اجرا دارد

این گزارش می افزاید : اجرای فاز نخست مقاوم سازی پل خاتم الانبیا ( ص ) ، تسطیح و زیرسازی خیابان پیروزی بیست و دوم ، اتمام اجرای شمع شش پای ستون ضلع غربی پل یک کلام ، پیاده روسازی و جدول گذاری خیابان فلسطین ، آسفالت زیرکار خیابان شهید زنده دل ، پیاده روسازی خیابان امام رضا ( ع ) و بالاخره تسطیح خیابان ورزش دهم از پروژه هایی هستند که امروز و تا زمان تنظیم این خبر در دست اجرا قرار دارند