ساعت:

5:56 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

مدیریت شهری شیروان همگام با مردم در ورزش صبحگاهی همگانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ورزش صبحگاهی همگانی عمومی در ساعات اولیه صبح چهارشنبه29 مرداد93 باحضور مردم شیروان و مدیران دستگاه های اجرائی در پارک کوثر برگزار شد.

آرین فرد-روابط عمومی شهرداری شیروان گفت:ورزش صبحگاهی همگانی از تاریخ بیست و نهم مرداد ماه 93 و تا برنامه ریزی بعدی ،هر روز در محل پارک کوثر به مربیگری سهراب جوهری برگزار می شود.

 

(گزارش تصویری)