ساعت:

9:23 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

مدیر امور اداری و کارگزینی: انتخاب نماینده سرپرستان در کمیته انضباط کار

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: کمیته انضباط کار شهرداری شیروان به عنوان مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پرسنل مشمول قانون کار ج.ا.ا دارای پنج عضو(دو نفر نماینده کارگران، یک نفر نماینده سرپرستان و دو نفر نماینده کارفرما) می باشد.

 

 

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان” گفت: پس از برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری شیروان، انتخاب اعضای آن و معرفی نماینده کارگران در کمیته انضباط کار این نهاد توسط شورای اسلامی کار و نیز معرفی نماینده کارفرما در کمیته مزبور؛ برگزاری انتخاب نماینده سرپرستان نیز در دستور کار قرار گرفت.

 

 

گفتنی است: مسئولین واحدهای شهرداری که تمایل به عضویت در کمیته انضباط کار شهرداری شیروان به عنوان نماینده سرپرستان را دارند، می بایست تقاضای کتبی خود را برای کاندیداتوری تا روز یک شنبه دوازدهم مهرماه 1394 به امور اداری شهرداری شیروان تحویل نمایند.