ساعت:

8:24 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

مردم: از شهرداری شیروان متشکریم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ستون حرف مردم روزنامه خراسان شمالی و روزنامه اتفاقیه طی چند روز اخیر حاوی پیامک های مردمی بود که از شهرداری شیروان تقدیر نموده بودند. شهروندان از اقدامات شهرداری شیروان در مباحث خدمات شهری طی ارسال پیامک به سامانه ارتباطی روزنامه ها تشکر نموده اند.

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان”، تشکرهای مردمی از شهرداری شیروان را به روایت تصویر خبر داد: