ساعت:

10:24 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

مسعود الهی: تعیین اختیارات شهرداری ها در بسترسازی تسریع در احیاء بافت های فرسوده

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: هیئت‌ وزیران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور را تصویب کرد.

 

مسعود الهی”معاون شهرداری شیروان” با بیان اینکه در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که اخیراً به تصویب رسیده راجع به مباحث مختلفی با محوریت بافت های فرسوده شهری سخن به میان آمده و تعاریف لازمه نیز درج شده است، گفت: به استناد ردیف سه ماده یک این آیین نامه؛ شهرداری ها نیز در زمره مجریان طرح تعرفه شده اند و طرح نیز به طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون تصریح گردیده است.

 

 

معاون شهرداری شیروان از اختیارات شهرداری در این آیین نامه در بسترسازی تسریع در احیاء بافت های فرسوده شهری هم خبر داد و به مفاد ماده 11 آیین نامه مزبور اشاره نمود که بیان داشته: به منظور تسریع در احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، شهرداری‌ها مکلفند درخصوص سهم عوارض، تراکم و حقوق مربوط به صدور پروانه و پایان کار ساختمانی به یکی از روش‌های زیر اقدام نمایند:

۱ـ تقسیط حداقل سه ساله از زمان اتمام پروژه

۲ـ دریافت سهم‌الشرکه بر اساس قرارداد مشارکت در زمان اتمام پروژه

۳ـ دریافت گواهی سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سایر اوراق بهادار طبق ضوابط قانونی

۴ـ سایر رویه‌های تشویقی و تسهیل‌کننده مصوب شورای اسلامی شهر