ساعت:

7:17 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

مسعود الهی: پيش‌بيني شورايي براي تهيه برنامه‌هاي توسعه و عمران شهري در نظام برنامه ‌ششم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با آغاز فرايند تدوين برنامه ششم توسعه، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در راستاي وظيفه ذاتي و به‌ منظور جلوگيري از مغفول ماندن مباحث مربوط به مديريت و عمران شهري و روستايي، پي‌گيري‌هاي مستمري در زمينه ارتقاي جايگاه مديريت شهري؛ پيش‌بيني شورايي مستقل براي تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مرتبط با توسعه و عمران شهري كشور در نظام برنامه ‌ششم به‌عمل آورد.

 

 

 

مسعود الهی”معاون شهرداری شیروان” در گفتگو با روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان از اعلام اقدامات شهرداری ها برای تدوین سند برنامه ششم به عنوان سومين برنامه از سند توسعه چشم‌انداز 20 ساله كشور خبر داد و گفت: دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با تهيه گزارشي، چكيده اي از اقدامات صورت گرفته توسط اين سازمان در راستاي تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه در حوزه مديريت شهري و روستايي را تشريح نمود.

 

متن اين گزارش به شرح زير است:

وجود الزامات قانوني تهيه برنامه، نظير اصل 43 قانون اساسي و قانون برنامه و بودجه كشور و ضرورت همساز نمودن سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري، صنعتي، كشاورزي و … در حوزه ارتباط بخش عمومي و بخش خصوصي از يك‌سو و لزوم زمان بندي و تعين اولويت‌ و تقدم و تأخر اقدامات از سوي ديگر، نياز كشور به برنامه‌ريزي را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

تجربه بيش از 60 سال توسعه مبتني بر برنامه‌ريزي در ايران، بيان‌كننده ناكارآمدي الگوهاي يك بعدي ناموزون و اقتدارگرايانه براي توسعه و ضرورت حركت به سوي برنامه‌ريزي براي توسعه همه‌جانبه، پايدار و ملي است. اين الگوي توسعه ضمن انطباق با فرهنگ و معيارهاي ارزشي حاكم بر جامعه مي‌بايست شرايط بين‌المللي، تجربه ساير كشورها و ويژگي‌هاي اقتصادي كشور را مدنظر قرار دهد. زيرا رشد سريع فناوري، جهاني شدن توليد و آزادسازي سياست‌هاي اقتصادي در خصوص تجارت و سرمايه‌گذاري، شرايط، ضرورت‌ها و الزام‌هاي برنامه‌هاي توسعه را تغيير داده است.

برنامه ششم توسعه، به عنوان سومين برنامه از سند توسعه چشم‌انداز 20 ساله كشور، مسئوليت بزرگي را براي حركت در جهت توازن بخشيدن به نظام سكونتگاهي، كاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي ‌و اتخاذ راهبردهاي لازم براي توزيع مناسب جمعيت و شهرنشيني به عهده دارد. چرا كه توجه ناكافي به بحث مديريت شهري در نظام برنامه‌ريزي كلان كشور و عدم ارتباط منطقي بين توزيع و تخصيص منابع با عامل مكان و فضا كه به توزيع نامتوازن امكانات و منابع در مناطق مختلف كشور منجر گرديده، آثار فضايي ناخواسته‌اي را در پي داشته است كه از آن جمله مي‌توان به معنادار شدن فاصله توسعه‌يافتگي بين شهرهاي كشور، رشد ناهنجار كلان شهرها و گرايش به تمركز در يك يا چند نقطه محدود كشور اشاره كرد.

هم‌ زمان با آغاز فرايند تدوين برنامه ششم توسعه يعني از خردادماه سال 1393، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در راستاي وظيفه ذاتي و به‌ منظور جلوگيري از مغفول ماندن مباحث مربوط به مديريت و عمران شهري و روستايي، پي‌گيري‌هاي مستمري در زمينه ارتقاي جايگاه مديريت شهري و روستايي در ساختار برنامه‌ريزي كلان كشور و پيش‌بيني شورايي مستقل براي تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مرتبط با توسعه و عمران شهري كشور در نظام برنامه ‌ششم به ‌عمل آورد كه ما حصل اين پيگيري‌ها تشكيل كميته مشورتي مديريت شهري با محوريت معاون محترم برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبير ستاد تدوين برنامه ششم بود.

برگزاري اولين جلسه كميته مشورتي مديريت شهري برنامه‌ششم توسعه در تاريخ 24/10/1393 با حضور شهرداران و روساي شوراي اسلامي كلان‌شهرها به منظور بررسي «ضوابط‌ملي ‌آمايش‌سرزمين و توسعه استان‌ها در  برنامه ‌ششم»، و برگزاري جلسه با معاونين امور عمراني استانداري‌ها در تاريخ 26/11/1393، با هدف بررسي و احصاي اقدامات و تدابير مورد نياز در بخش عمران شهري و روستايي كشور واستفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي قانوني و اعتباري برنامه‌ششم از جمله اقدامات كميته مذكور مي‌باشد.

در پي ابلاغ نظام و دستورالعمل اجرايي تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه، نحوه عمل در اين زمينه شكل‌تازه‌اي به‌خود گرفت.

از مجموع 30 شوراي برنامه‌ريزي پيش‌بيني شده در ساختار ستاد تدوين برنامه ششم، 3 شورا با موضوع مديريت و عمران شهري و روستايي مرتبط مي‌باشند كه عبارتند از:

 • شوراي برنامه‌ريزي امورعمومي، سياست داخلي و ارتقاي سرمايه اجتماعي(به رياست وزير كشور)
 •  شوراي برنامه‌ريزي حمل و نقل (به رياست وزير راه و شهرسازي)
 • شوراي برنامه‌ريزي مسكن و شهرسازي عمران شهري و روستايي (به رياست وزير راه و شهرسازی)

در زيرمجموعه هر يك از شوراهاي مذكور يك كارگروه تخصصي به رياست معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور شكل گرفته كه مسئوليت تهيه و تنظيم برنامه‌ توسعه شهرها و روستاهاي كشور در قالب برنامه ششم توسعه را بر عهده دارد.

اين كارگروه‌ها عبارتند از :

 • كارگروه مديريت و توسعه شهري و روستايي
 • كارگروه حمل و نقل درون ‌شهري
 • كارگروه حكمروايي محلي

جلسات كارگروه مديريت شهري و روستايي به رياست معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور و دبيري رييس گروه امور عمومي و قضايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از تاريخ 03/06/1394 درروزهاي سه‌شنبه هر هفته با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي عضو تشكيل شد.

اعضاي ثابت اين كارگروه عبارتند از:

 • معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور،
 • معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي
 •  معاون امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي
 • قائم مقام وزيركشور در امور فرهنگي و اجتماعي
 •  معاون باغباني وزارت جهاد و كشاورزي
 •  مشاور وزير كشور در امور بانوان و خانواده وزارت كشور
 • شركت آب و فاضلاب كشور
 • شركت عمران و بهسازي شهري وزرات راه و شهرسازي
 • شوراي اسلامي شهر تهران
 •  شهرداري‌هاي تهران و قم،
 • شوراي‌عالي استان‌ها
 • دبيرخانه نشست شهرداران كلان‌شهر‌هاي كشور
 • جامعه مهندسين شهرساز ايران.

با توجه به اينكه اساس كار و اعضاي كارگروه‌هاي مذكورمشترك مي‌باشند، با اتفاق نظر اعضا، كارگروه مديريت شهري و روستايي به عنوان كارگروه اصلي مورد تائيد قرار گرفت و جلسات به‌گونه‌اي كه خللي در كار دو كارگروه ديگر به‌وجود نيايد به‌صورت مشترك و هم‌زمان برگزار شد.

پس از تشكيل دو كميته مديريت شهري و مديريت روستايي ذيل كارگروه مديريت شهري و روستايي به‌منظور بررسي تخصصي‌تر موضوعات، بررسي و اعلام نظر در خصوص احكام پيشنهادي براي درج در لايحه دائمي توسعه اولين اقدامي است كه توسط كارگروه انجام گرفت.

تهيه لايحه دائمي توسعه، پنجمين مرحله از مراحل يازده‌گانه فرايند تهيه، تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه كشور است كه هم زمان با مرحله سوم آغاز و شامل بررسي قوانين برنامه توسعه قبلي كشور و تعيين احكامي مي‌باشد كه به صورت مستمر براي توسعه كشور مورد نياز است و پس از بررسي در شوراي اقتصاد و دولت، براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

اهم اقداماتي‌كه مطابق با برنامه زمان‌بندي فرايند تهيه، تدوين و تصويب برنامه ششم، طي برگزاري يازده جلسه، توسط كارگروه صورت پذيرفته،‌ تهيه و تدوين گزارش شماره يك شامل تبيين و تحليل وضع موجود زيربخش‌هاي مرتبط، ساختار، ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي حقوقي و قانوني، پيش‌بيني آينده، ظرفيت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو و تهيه و تدوين گزارش شماره دو شامل تهيه سند راهبردي توسعه(تبيين سياست‌هاي كلي مرتبط، تصوير كلان، تعيين راهبردي تحقق تصوير كلان، تعيين اهداف كمي، تبيين سياست‌ها، برآورد تامين و تجهيز منابع و ساير الزامات تحقق اهداف و سياست‌ها) و پيشنهاد احكام برنامه‌اي مي‌باشد.

گزارش‌هاي تهيه شده توسط كارگروه‌هاي تخصصي پس از بررسي و تائيد شوراي برنامه‌ريزي مربوطه به ترتيب به شوراي تلفيق، ستاد برنامه، شوراي اقتصاد و هيات وزيران ارائه و در نهايت در قالب لايحه برنامه ششم توسعه براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

از بين زيربخش‌هاي مهم قابل بررسي درحوزه مديريت شهري و روستايي، مياحث ذيل از به‌ دليل اهميت و اثرگذاري بيشتر در فرايند توسعه شهر و روستا با نگاهي آسيب‌شناسانه مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

 1. 1.ساختار و وظايف مديريت شهري
 2. 2.نظام مالي و درآمدي مديريت شهري و روستايي
 3. 3.خدمات شهري (فضاي سبز-آتش‌نشاني- پسماند)
 4. 4.حمل‌و نقل و ترافيك
 5. 5.بازآفريني شهري(با تاكيد بر حاشيه‌نشيني و ساماندهي بافت‌هاي فرسوده)
 6. 6.آموزش و پژوهش و مديريت روستايي(امور كالبدي ، محيطي و زير بنايي)

لازم به توضيح است كه با توجه به مراحل و حد تفصيل برنامه ششم ، تدوين لايحه برنامه در سطح برنامه راهبردي براي بخش و فرابخش انجام مي‌گردد و برنامه عملياتي بخشي و فرابخش پس از تصويب قانون برنامه تهيه خواهد شد.