ساعت:

4:43 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

مسعود کاظم پور: صحیح ترین مراوده را با ارباب رجوع و اشخاص مدنظر داریم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: عزم و جزم مدیران و کارشناسان واحد عمران در صحنه عملی خدمت به مردم، باید متجلی باشد و اگر اینگونه باشد، دیگر نیاز به تبلیغات زیاد نیست، هر چند که بازگو نمودن عملکرد شهرداری منجمله تکالیف قانونی این نهاد است. گاهی حتی سخن گفتن و تبلیغات صرف، نه تنها اثر ندارد؛ بلکه نتیجه معکوس دارد. گفتار و رفتار، منطبق با مقررات می باشد و در رسیدن به حداعلی می کوشیم.

 

 

 

مسعود کاظم پور”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” در دومین جلسه کارگاه آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری و به روز رسانی معلومات در زمینه قوانین اعم از قانون شهرداری ها و …، ویژه پرسنل شاغل در واحد عمران شهرداری شیروان، گفت: لازمه کار و رفتار حرفه‌یی، دانش به روز و کافی، استفاده از تجربه و نیز هوشمندانه عمل کردن است.

 

 

مسئول واحد عمران شهرداری شیروان ادامه داد: مخاطب زیبا پسند است و به دنبال زیبایی است. احترام قائل شدن برای مخاطب در رفتار و گفتار و مکاتبات باید به حد اعلی باشد. بنابراین باید تلاش کنیم تا با استفاده از همه امکانات، به خصوص در مقوله آموزش و البته در همه امور وظیفه ای، تحول ایجاد کرده و بهترین خدمت و بازخورد را به مخاطب عرضه کنیم.

 

 

گفتنی است: مسئول و پرسنل واحد عمران شهرداری شیروان هم منجمله اشخاص هدف در دوره آموزشی در دستور کار کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان می باشند، که به صورت منسجم در دوره ها شرکت می نمایند.