ساعت:

6:55 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

مشارکت مدیریت شهری در عرضه صنایع دستی:1

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :نظر به ضرورت گسترش فرهنگ میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در ایجاد غرفه عرضه صنایع دستی در پارک شهید فهمیده مشارکت نمودند.

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان”بیان نمود:در پی سفر رحمانی فضلی “وزیر کشور”به شیروان و درخواست اداره زندان شیروان مبنی بر فراهم شدن بستر عرضه تولیدات درون ندامتگاه بعنوان صنایع دستی نمادین،با موافقت شورای اسلامی شهر شیروان مکانی در پارک شهید فهمیده اداره زندان تحویلی می شود ،تا محصولات صنایع دستی نادمین به عموم عرضه و علاوه بر استمرار اشتغال تولید کنندگان یاد شده ،ممر درآمدی نیز برای این قشر ایجاد شود.

 

 

 

 

 

 

 

عبداللهی “رئیس زندان شیروان”نیز در این باره گفت:از آنجائیکه یکی از محورهای کلیدی مدیریت ندامتگاه ،ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای نادمین است ،لذا این ندامتگاه نیز در راستای رسالت ذاتی خود از تمام امکانات برای اشتغال نادمین استفاده نموده،تا نادمین مایل به کار آفرینی و تولید محصول در دوران ندامت از پتانسیل های خود استفاده و ان شاالله پس از ترخیص تجربه ای را در کوله بار خود داشته باشند و فرد مفیدی برای خود ،خانواده و جامعه باشند.