ساعت:

11:16 ق.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

مشکلات و چشم انداز سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان ،مورد بررسی قرار گرفت

مشکلات و چشم انداز سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان ،مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش واحد رسانه شورای اسلامی و شهرداری شیروان ، در نشست مشترک فی ما بین اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر و هیئت مدیره سازمان حمل و نقل شهرداری که در دفتر شورا برگزار شد ، حاضرین به بررسی مشکلات و چشم انداز برنامه های آینده این سازمان به بحث و گفتگو پرداختند